Címlap
A történelem szóbeli tételsor formai jellemzői PDF Nyomtatás E-mail
2021. február 15. hétfő, 10:08

Történelem szóbeli érettségi témakörök – 2021.

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek

 1. A középkori gazdaság ( mezőgazdaság, ipar, kereskedelem ) és a városfejlődés
 2. Az Anjouk Magyarországa, Károly Róbert gazdaságpolitikája


Népesség, település, életmód

 1. A magyar államalapítás folyamata
 2. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon : Mária Terézia és II. József reformpolitikája
 3. Magyarországi kisebbségek – magyar kisebbségek 1945-2010


Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek

 1. A tatárjárás és a második honalapítás
 2. A reformmozgalom reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja
 3. Kiegyezés előzményei, létrejötte, államrendje és értékelése
 4. A náci Németország jellemzői


Politikai berendezkedések a modern

 1. Az 1848-as  márciusi forradalom és a forradalom törvényesítése
 2. A Horthy-rendszer konszolidációja és keresztény-nemzeti kurzus ideológiája, a rendszer működése
 3. Európai Unió létrejöttének folyamata, az integráció szintje és az Unió működése
 4. A rendszerváltás Magyarországon, a politikai intézményrendszer fő elemei


Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

 1. A reformáció megindulása, a reformáció irányzatai
 2. A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői
 3. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban
 4. Az 1956-os forradalom előzménye, története, a forradalom bukása

Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

 1. A középkori magyar állam fénykora : Hunyadiak kora
 2. Magyarország a II. világháborúban
 3. A hidegháború, a hidegháborús szembenállás jellemzői

A tételsort a szóbeli vizsgához előírt témakörökbe rendezve kell elkészíteni. A tétel lehet egy kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy egy összetettebb, illetve több történelmi korszakon átívelő probléma áttekintő bemutatása.

A tételek megfogalmazása ösztönöz a problémamegoldásra, valamint a történeti (szöveges, képi, grafikus, tárgyi stb.) források és térképek használatára.

A szóbeli tétel 3-6 forrást tartalmaz. A szóbeli tételek három-négy feldolgozási, értelmezési szempontot jelölnek ki, és a megadott, különböző típusú források értelmezését is elvárják a tétel kifejtésekor.

A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői

A szóbeli vizsga témakörei

 1. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek
 2. Népesség, település, életmód
 3. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek
 4. Politikai berendezkedések a modern korban
 5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
 6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

A tételsor egészében is érvényesíteni kell azt, hogy a feladatok kb. 60 %-ban a magyar, kb. 40 %- ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódjanak, és az összes feladat kb. 50 %-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.

A vizsgabizottságot működtető intézménynek minden vizsgaidőszak előtt nyilvánosságra kell hoznia a követelmények és a szóbeli témakörök tartalmi szerkezetének megfelelő ún. tematikát, amely a témakörhöz kapcsolható korszakokat és résztémákat határozza meg. A tematikában kb. 20- 22 címet kell megfogalmazni és kiadni, amelyek alapján az egyes tételeket ki kell jelölni. A vizsgabizottságot működtető intézmény a szóbeli vizsgához kapcsolható korszakokat és résztémákat nyilvánosságra hozza, a konkrét tételeket és az ahhoz kapcsolódó forrásokat azonban nem.

A tételsort előzetesen tilos nyilvánosságra hozni, a tételeket a vizsgázók csak a vizsgán ismerhetik meg.

A szóbeli vizsgarész értékelése

Az értékelés az egyes tételekhez – az alábbi szempontok alapján készített – értékelési útmutató alapján történik. A szóbeli tételek értékelési útmutatóit a vizsgabizottságot működtető intézmény készíti el. A szóbeli tételek értékelési útmutatójának szerkezete az következő

A feladat megértése

4 pont

Tájékozódás térben és időben

6 pont

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása

10 pont

Ismeretszerzés, források használata

12 pont

Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás

18 pont

Összesen

50 pont


Ha a feladatmegértés 0 pont, akkor a feladat a további szempontok szerint nem értékelhető, összpontszáma is 0 pont. A szóbeli felelet felépítettsége, világossága, nyelvhelyessége a „kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása” kritérium keretein belül kerül értékelésre.

Módosítás dátuma: 2021. március 18. csütörtök, 18:26
 


Joomla!. XHTML and CSS.