Címlap Iskolánk Munkatársaink
Munkatársaink PDF Nyomtatás E-mail


tantestület és feladatai | Óraadóink | Adminisztratív és technikai dolgozók |Iskolaorvos, védőnő

Kollégiumi nevelők |Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói


A tantestület tagjai és feladataik

Németh Zsolt igazgató
matematika- fizika- informatika, igazgatoturrgimnazium.hu, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja
szakértő, közoktatásvezetői szakvizsga, mesterpedagógus

Gálné Kardos Judit igazgatóhelyettes
földrajz- történelem, kardos.juditturrgimnazium.hu
közoktatásvezetői szakvizsga, mesterpedagógus


Vargáné Hári Rita igazgatóhelyettes
biológia- kémia, varganehariritaturrgimnazium.hu
közoktatásvezetői szakvizsga

Bostai Csilla
biológia- kémia, a természettudományi munkaközösség vezetője

Burkusné Oravecz Bianka
angol

Csortos Melinda
magyar- angol, idegennyelvi munkaközösség vezetője; 5.G
drámapedagógia szakvizsga
Dabóczyné Lenkefi Éva
angol, magyar, orosz
szakvizsgázott gyakorlatvezető mentortanár

Eppel Ferenc József
történelem- német; Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi elnöke, 12.A
Eppelné Csizmadia Katalin Anna
matematika- fizika- szám.tech., fizikaszertár - felelős,
eppelnecskfreemail.hu
Fekete Gábor
rajz-biológia

Gacs Mercédesz Eszter
angol, DÖK-segítő tanár
szakvizsgázott gyakorlatvezető mentortanár
Grőber Attila
történelem- filozófia, Arany János Tehetséggondozó Program felelőse,
a Közalkalm. Tanács elnöke, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja, 12.G
vezető szaktanácsadó, történelem szakvizsga, mesterpedagógus
Grőber Csilla
magyar- történelem, történelem mk. vezető, 11.G
szakértő, szaktanácsadó, magyar nyelv és irodalom szakvizsga, mesterpedagógus
Dr. Hauber Károly János
magyar- német, 9.A
szakértő, mesterpedagógus

Hegyiné Panyi Erzsébet
magyar
mérnöktanár

Dr. Hodásziné Pingitzer Andrea Terézia
magyar- történelem, magyar mk. vezető
magyar nyelv és irodalom szakvizsga, mesterpedagógus
Jankó Jana
német, jankojana79gmail.com, 9.Ny
szakvizsgázott gyakorlatvezető mentortanár, vizsgaelnök és szakértői szakvizsga
Kéthely György
testnevelés, a művészeti mk. vezetője, 10.F
szakvizsgázott gyakorlatvezető mentortanár

Dr. Kozma Zoltán Károlyné Ibolya
angol- történelem- orosz, erkölcstan, hon- és népismeret, 10.G
szakvizsgázott gyakorlatvezető mentortanár, mesterpedagógus

Martonné Nagy Éva
német, informatika, tanulásmódszertan, 9.F


Molnár András
angol-orosz, 11.A
mesterpedagógus

Molnár Lajosné
magyar- orosz, molnar.lajosneturrgimnazium.hu
tehetséggondozás szakvizsga
Nagy Réka
középiskolai matematika-informatika szakos tanár, tanító; munkavédelmi felelős, tankönyvfelelős,
matematika és informatika mk. vezetője, 6.G, nagyrekacitromail.hu, +3670/384-10-92
szakvizsgázott gyakorlatvezető mentortanár, közoktatásvezetői szakvizsga
Németh András Sándor
földrajz- testnevelés, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja

Németh Katalin
matematika-fizika-számítástecnnika
mérésmetodika, minőségbiztosítás és szakértői feladatok ellátása szakvizsga


Obermayer Réka
matematika-történelem

Papp Georgina Eszter
angol- magyar

Pénzes Ferenc
biológia- kémia, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja

Polgár Mónika
biológia-kémia

Porpáczy Alíz, 9.AJTP
német, etika, tanulásmódszertan
szakvizsgázott gyakorlatvezető mentortanár, fejlesztőpedagógia szakvizsga, mentálhigiéné prevenció specialista szakvizsga
Rosta Attila
matematika- informatika, attila.rostagmail.com

Szabó Ildikó
matematika- földrajz- informatika, 8.G
mérésmetodika, minőségbiztosítás és szakértői feladatok ellátása szakvizsga
Szakács Attila
matematika-technika-informatika, 12.F, szakacs.attila68gmail.com
Szilos Attila
matematika- fizika, 11.F

Takácsné Molnár Marianna
testnevelés, 9.G
közoktatásvezetői szakvizsga
Üvegesné Ozorai Hortenzia
tanító- ének- tanulásmódszertan, tanulásmódszertani mk. vezetője
individuálpszichológia alapozású bátorító pedagógia szakvizsga
Vadász Gábor
angol-olasz

Varga Áron
testnevelés- biológia, Iskolai Közösségi Szolgálat felelőse, ifjúságvédelmi felelős, 10.A


Varga-Dudás Katalin
magyar-francia, tanulásmódszertan

Végh Viktória
angol

Vékony Judit
magyar- könyvtár, iskolai könyvtáros, Közalkalm.Tanács tagja, PSZ titkár, tankönyvfelelős, +3670/568-34-04

Zsuponicsné Bátyay Erzsébet
matematika-informatika-fizika, 7.G


Óraadóink


Kázmér Erika
egészségügyi ismeretek

Sütő Szilvia
pszichológus

Adminisztratív és technikai dolgozóink


Gerencsér Eszter iskolatitkár

Jankó Gáspár kapus

Káldos Ernő iskolatitkár, titkarturrgimnazium.hu, +3620-409-1160

Polgár György technikus

Radnai Zoltán rendszergazda, rendszergazdaturrgimnazium.hu

Scheich Balázs technikus


Bella Csaba házmester


Bódai Dezsőné takarító

Funtek Gyuláné takarító

Szokodi Gézáné takarító


Kollégiumi nevelők

Peidl-Kovács Klaudia
kollégiumi vezető, neveléstudomány, tanító-művelődésszervező, ember és társadalom, német nyelv

Csuti László
kollégiumi nevelőtanár, magyar, orosz

manlikecitromail.huInczédy Péterné
kollégiumi nevelőtanár, etika, önismeret-személyiségfejlesztés

Kolláth Anita
kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus, neveléstudomány, fejlesztő-differenciáló pedagógusMolnár Lajos
kollégiumi nevelőtanár, történelem, német- orosz nyelvNémeth Márton Károly
kollégiumi nevelőtanár, hit- és erkölcstan, etika


Németh Norbert Tamás
kollégiumi nevelőtanár, matematika


Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói

Farkasné Lénárt Katalin, kollégiumi titkár, farkasne.kataturrgimnazium.hu

Baráth Csabáné takarító

Busa László portás

Csordás Józsefné takarító

Tihanyi Tamás Péter karbantartó, fűtő


Iskolaorvos, védőnő

Dr. Balogh Tünde iskolaorvos (csütörtök 8:00-11:00)
Kázmér Erika
védőnő (hétfő, szerda 8:00-12:00)

 


Joomla!. XHTML and CSS.