Címlap Iskolánk Munkatársaink
Munkatársaink PDF Nyomtatás E-mail

 

tantestület és feladatai | Óraadóink | Adminisztratív és technikai dolgozók |Iskolaorvos, védőnő

Kollégiumi nevelők |Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói

 

A tantestület tagjai és feladataik

Németh Zsolt igazgató,
matematika- fizika- informatika, igazgatoturrgimnazium.hu, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja

Gálné Kardos Judit igazgatóhelyettes,
földrajz- történelem, kardos.juditturrgimnazium.hu

Molnár Lajosné igazgatóhelyettes,
magyar- orosz, molnar.lajosneturrgimnazium.hu
Bostai Csilla
biológia- kémia, a természettudományi munkaközösség vezetője
Burkusné Oravecz Bianka
angol

Csortos Melinda
magyar- angol, idegennyelvi munkaközösség vezetője; 8.G
Dabóczyné Lenkefi Éva
angol, magyar, orosz
Eppel Ferenc
történelem- német; Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi elnöke, 11.A
Eppelné Csizmadia Katalin
matematika- fizika- szám.tech., 12.A, fizikaszertár - felelős,
eppelnecskfreemail.hu
Fekete Gábor
rajz-biológia
Gacs Mercédesz Eszter
angol, DÖK-segítő tanár
Grőber Attila
történelem- filozófia, Arany János Tehetséggondozó Program felelőse,
a Közalkalm. Tanács elnöke, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja, 11.G
Grőber Csilla
magyar- történelem, történelem mk. vezető, 10.G
Dr. Hauber Károly
magyar- német, 9.Ny

Hegyiné Pányi Erzsébet
magyar

Dr. Hodásziné Pingitzer Andrea
magyar- történelem, magyar mk. vezető, 12.G
Horváthné Balogh Veronika
német- orosz
Jankó Jana
német, jankojana79gmail.com
Kéthely György
testnevelés, a művészeti mk. vezetője
Kiss Katalin
magyar- történelem, 9.F

Dr. Kozma Zoltán Károlyné Ibolya
angol- történelem- orosz, erkölcstan, hon- és népismeret, 9.G

Martonné Nagy Éva
német, informatika, tanulásmódszertan, 9.AJTP

Molnár András
angol-orosz, 10.A
Nagy Réka
középiskolai matematika-informatika szakos tanár, tanító; munkavédelmi felelős, tankönyvfelelős,
matematika és informatika mk. vezetője, 5.G, nagyrekacitromail.hu, +3670/384-10-92
Németh András
földrajz- testnevelés, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja

Németh Katalin
matematika-fizika-számítástecnnika

Papp Georgina Eszter
angol- magyar

Pénzes Ferenc
biológia- kémia, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja
Porpáczy Alíz, 12.F
német, etika, tanulásmódszertan
Rosta Attila
matematika- informatika, attila.rostagmail.com

Szabó Ildikó
matematika- földrajz- informatika, 7.G
Szakács Attila
matematika-technika-informatika, 11.F, szakacs.attila68gmail.com
Szilos Attila
matematika- fizika, 10.F
Takácsné Molnár Marianna
testnevelés
Üvegesné Ozorai Hortenzia
tanító- ének- tanulásmódszertan, az iskolai leány kórus vezetője, , az iskolai vegyeskar vezetője, PDSz titkár, tanulásmódszertani mk. vezetője
Vadász Gábor
angol-olasz

Varga Áron
testnevelés- biológia, Iskolai Közösségi Szolgálat felelőse, ifjúságvédelmi felelős, 9.A


Varga-Dudás Katalin
magyar-francia, tanulásmódszertan

Vargáné Hári Rita
biológia- kémia

Végh Viktória
angol
Vékony Judit
magyar- könyvtár, iskolai könyvtáros, Közalkalm.Tanács tagja, PSZ titkár, tankönyvfelelős, +3670/568-34-04

Zsuponicsné Bátyay Erzsébet
matematika-informatika-fizika, 6.G

 

Óraadóink

Kázmér Erika
egészségügyi ismeretek
Sütő Szilvia
pszichológus

Adminisztratív és technikai dolgozóink

 

Gábriel Klaudia iskolatitkár

Jankó Gáspár kapus

Káldos Ernő iskolatitkár, titkarturrgimnazium.hu, +3620-409-1160

Polgár György technikus

Radnai Zoltán rendszergazda, rendszergazdaturrgimnazium.hu

 

Bella Csaba házmester

 

Bódai Dezsőné takarító

Funtek Gyuláné takarító

Szokodi Gézáné takarító

 

Kollégiumi nevelők

Peidl-Kovács Klaudia
kollégiumi vezető, neveléstudomány, tanító-művelődésszervező

Csuti László
kollégiumi nevelőtanár, magyar, orosz

manlikecitromail.hu

 

 

Inczédy Péterné
kollégiumi nevelőtanár, etika, önismeret-személyiségfejlesztés

Kolláth Anita
kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus, neveléstudomány

 

 

Molnár Lajos
kollégiumi nevelőtanár, történelem, német- orosz nyelv

 

 

Németh Márton Károly
kollégiumi nevelőtanár, hit- és erkölcstan, etika

Németh Norbert Tamás
kollégiumi nevelőtanár, matematika

Somogyi Erika
kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus

 

Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói

Farkasné Lénárt Katalin, kollégiumi titkár, farkasne.kataturrgimnazium.hu

Baráth Csabáné takarító

Busa László portás

Csordás Józsefné takarító

Szakolczai Mária Magdolna takarító

Tihanyi Tamás Péter karbantartó, fűtő

 

Iskolaorvos, védőnő

Dr. Balogh Tünde iskolaorvos (csütörtök 10:00-12:00)
Kázmér Erika
védőnő (hétfő, szerda, csütörtök 8:00-12:00)

 


Joomla!. XHTML and CSS.