Címlap Iskolánk Munkatársaink
Munkatársaink PDF Nyomtatás E-mail


tantestület és feladatai | Óraadóink | Adminisztratív és technikai dolgozók |Iskolaorvos, védőnő

Kollégiumi nevelők |Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói


A tantestület tagjai és feladataik

Németh Zsolt igazgató
matematika- fizika- informatika, igazgatoturrgimnazium.hu, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja

Gálné Kardos Judit igazgatóhelyettes
földrajz- történelem, kardos.juditturrgimnazium.hu


Vargáné Hári Rita igazgatóhelyettes
biológia- kémia, varganehariritaturrgimnazium.hu

Bostai Csilla
biológia- kémia, a természettudományi munkaközösség vezetője

Burkusné Oravecz Bianka
angol

Csortos Melinda
magyar- angol, idegennyelvi munkaközösség vezetője; 5.G
Dabóczyné Lenkefi Éva
angol, magyar, orosz
Eppel Ferenc József
történelem- német; Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi elnöke, 12.A
Eppelné Csizmadia Katalin Anna
matematika- fizika- szám.tech., fizikaszertár - felelős,
eppelnecskfreemail.hu
Fekete Gábor
rajz-biológia

Gacs Mercédesz Eszter
angol, DÖK-segítő tanár
Grőber Attila
történelem- filozófia, Arany János Tehetséggondozó Program felelőse,
a Közalkalm. Tanács elnöke, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja, 12.G
Grőber Csilla
magyar- történelem, történelem mk. vezető, 11.G
Dr. Hauber Károly János
magyar- német, 9.A

Hegyiné Panyi Erzsébet
magyar

Dr. Hodásziné Pingitzer Andrea Terézia
magyar- történelem, magyar mk. vezető
Horváthné Balogh Veronika Magdolna
német- orosz
Jankó Jana
német, jankojana79gmail.com, 9.Ny
Kéthely György
testnevelés, a művészeti mk. vezetője, 10.F

Dr. Kozma Zoltán Károlyné Ibolya
angol- történelem- orosz, erkölcstan, hon- és népismeret, 10.G

Martonné Nagy Éva
német, informatika, tanulásmódszertan, 9.F


Molnár András
angol-orosz, 11.A

Molnár Lajosné
magyar- orosz, molnar.lajosneturrgimnazium.hu
Nagy Réka
középiskolai matematika-informatika szakos tanár, tanító; munkavédelmi felelős, tankönyvfelelős,
matematika és informatika mk. vezetője, 6.G, nagyrekacitromail.hu, +3670/384-10-92
Németh András Sándor
földrajz- testnevelés, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja

Németh Katalin
matematika-fizika-számítástecnnika


Obermayer Réka
matematika-történelem

Papp Georgina Eszter
angol- magyar

Pénzes Ferenc
biológia- kémia, Kapcsándi Alapítvány kuratóriumi tagja

Polgár Mónika
biológia-kémia

Porpáczy Alíz, 9.AJTP
német, etika, tanulásmódszertan
Rosta Attila
matematika- informatika, attila.rostagmail.com

Szabó Ildikó
matematika- földrajz- informatika, 8.G
Szakács Attila
matematika-technika-informatika, 12.F, szakacs.attila68gmail.com
Szilos Attila
matematika- fizika, 11.F

Takácsné Molnár Marianna
testnevelés, 9.G
Üvegesné Ozorai Hortenzia
tanító- ének- tanulásmódszertan, az iskolai leány kórus vezetője, , az iskolai vegyeskar vezetője, PDSz titkár, tanulásmódszertani mk. vezetője
Vadász Gábor
angol-olasz

Varga Áron
testnevelés- biológia, Iskolai Közösségi Szolgálat felelőse, ifjúságvédelmi felelős, 10.A


Varga-Dudás Katalin
magyar-francia, tanulásmódszertan

Végh Viktória
angol

Vékony Judit
magyar- könyvtár, iskolai könyvtáros, Közalkalm.Tanács tagja, PSZ titkár, tankönyvfelelős, +3670/568-34-04

Zsuponicsné Bátyay Erzsébet
matematika-informatika-fizika, 7.G


Óraadóink


Kázmér Erika
egészségügyi ismeretek

Sütő Szilvia
pszichológus

Adminisztratív és technikai dolgozóink


Gábriel Klaudia iskolatitkár

Jankó Gáspár kapus

Káldos Ernő iskolatitkár, titkarturrgimnazium.hu, +3620-409-1160

Polgár György technikus

Radnai Zoltán rendszergazda, rendszergazdaturrgimnazium.hu


Bella Csaba házmester


Bódai Dezsőné takarító

Funtek Gyuláné takarító

Szokodi Gézáné takarító


Kollégiumi nevelők

Peidl-Kovács Klaudia
kollégiumi vezető, neveléstudomány, tanító-művelődésszervező, ember és társadalom, német nyelv

Csuti László
kollégiumi nevelőtanár, magyar, orosz

manlikecitromail.huInczédy Péterné
kollégiumi nevelőtanár, etika, önismeret-személyiségfejlesztés

Kolláth Anita
kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus, neveléstudomány, fejlesztő-differenciáló pedagógusMolnár Lajos
kollégiumi nevelőtanár, történelem, német- orosz nyelvNémeth Márton Károly
kollégiumi nevelőtanár, hit- és erkölcstan, etika


Németh Norbert Tamás
kollégiumi nevelőtanár, matematika


Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói

Farkasné Lénárt Katalin, kollégiumi titkár, farkasne.kataturrgimnazium.hu

Baráth Csabáné takarító

Busa László portás

Csordás Józsefné takarító

Tihanyi Tamás Péter karbantartó, fűtő


Iskolaorvos, védőnő

Dr. Balogh Tünde iskolaorvos (csütörtök 8:00-11:00)
Kázmér Erika
védőnő (hétfő, szerda 8:00-12:00)

 


Joomla!. XHTML and CSS.