Címlap
Angol nyelv - bármely szakos középiskolai tanár PDF Nyomtatás E-mail
2021. június 11. péntek, 21:15


Pápai Tankerületi Központ


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Türr István Gimnázium és Kollégium

angol nyelv - bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 10.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szaktanári, valamint a munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési, adminisztrációs és egyéb feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak és az aktuális tantárgyfelosztás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti végzettség,


•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alattA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés).

•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Zsolt intézményvezető nyújt, a 06-89/324-394 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pápai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Mézeskalács utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/174/00223-16/2021 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv - bármely szakos középiskolai tanár.


•         Elektronikus úton Egyházi Andrea tankerületi igazgató részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


•         Helyben szokásos módonA munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Módosítás dátuma: 2021. június 11. péntek, 21:21
 


Joomla!. XHTML and CSS.